Viikko harjoittelijana Vehkalammen alakoulussa

Olin TET-harjoittelussa Vehkalammen alakoululla. Harjoittelujakso oli kokemuksen arvoinen.
Olin TET-harjoittelussa Vehkalammen alakoululla. Harjoittelujakso oli kokemuksen arvoinen.

TET-paikan etsintää

Halusin saada TET-paikan Vehkalammen alakoululta, jotta voisin tutustua paremmin opettajan, koulunkäynninavustajan ja muiden koululla toimivien alaan sekä oppilaiden opiskeluun siellä. En ole ajatellut alaa kuitenkaan omaksi ammatikseni, mutta ala kiinnostaa minua kuitenkin sillä tavalla, että halusin nähdä millaista esim. opettajana oleminen on ja mitä tehtäviä hänelle kuuluu. Kysyin TET-paikkaa oikestaan vain tältä alakoululta ja kävin itse kysymässsä sieltä, onko sinne mahdollista päästä harjoitteluun sen viikon ajaksi. Lisäksi suurin osa koulun työntekijöistä oli minulle jo ennestäänkin tuttuja, sillä kävin siellä itsekin ala-asteen. Sovimme työnantajan kanssa enimmät tet-jaksoon liittyvät asiat ensimmäisenä päivänä, ja suurin osa säännöistä ja koulun tavoista olivatkin minulle jo ennestään tuttuja. Seuraavana TET-jaksona olen kylläkin ajatellut mennä eri alalle, esim. jokin kauneudenhoitoalaan liittyvä työpaikka/kauppa kiinnostaisi. Olen etsinyt tietoa alasta ainakin netistä ja käynyt myös alaan liittyvissä esittelyissä. Ala kiinnostaisi minua ammatiksikin. Tiedän ainakin tähän alaan liittyviä työtehtäviä ja työnimikkeitä yms. Haluaisin tutustua kyseiseen alaan enemmän ja nähdä millaista esimerkiksi kosmetologin työ on ja, millaisia työtehtäviä siihen kuuluu.

Luokkahuone

Monipuoliset työtehtäväni ja rento työyhteisö

Ensivaikutelma työstä ja työpaikasta oli hyvä. Työ vaikutti mielenkiintoiselta ja työpaikka itsessään oli tuttu ja turvallinen. Työtehtävät eivät olleet kovin haastavia, joten en tarvinnut paljoa perehdytystä ja tiesin usein, mitä täytyi tehdä ja jos oli jokin uusi tehtävä, niin sain siihen ohjeet. Omiin työtehtäviini kuului esimerkiksi oppilaiden auttaminen esim. matematiikassa tai äidinkielessä, oppitunneilla oleminen ja seuraaminen, joulukoristeiden teko joulujuhlaa varten sekä 1.–2.-luokkalaisten oppilaiden kanssa pelailu ja oleminen ulkona. Työyhteisön ilmapiiri oli avoin ja rento, mutta myös asiallinen. Yhteistyö sujui oikein hyvin työntekijöiden kanssa ja oli helppo kysyä apua erilaisissa tehtävissä, jos sitä tarvitsi. Työyhteisöön oli myös helppo päästä mukaan ja minut otettiin työpaikalla hyvin vastaan. Työpaikan työtahti oli sopiva, eikä siellä ollut liian kiireistä. Työssä vaadittiin eri oppiaineiden osaamista, hyviä yhteistyötaitoja ja erilaisten ihmisten kanssa toimeen tulemista sekä myös ohjaamistaitoja.

Piano luokassa

Työpaikan ammatteja

Työpaikalla toimi luokanopettajia, eri oppiaineiden opettajia, rehtori, koulunkäynninohjaajia sekä erityisopettajia. Opettajien koulutusta järjestetään yliopistoissa sekä ammatillisissa opettajakorkeakouluissa. Ala-ateen luokille luokanopettajaksi voi kouluttautua suorittamalla kasvatustieteen maisterin tutkinnon pääaineena kasvatustiede tai kasvatuspsykologia. Aineenopettajaksi lukioon tai peruskouluun pääsee suorittamalla ylemmän korkeakoulututkinnon. Erityisopettajalta vaaditaan erityisopettajan koulutus tai luokanopettajan kelpoisuus ja erityisopettajan opinnnot tai ylempi korkeakoulututkinto ja erityisopettajan opinnot.

Koulunkäynninohjaajaksi toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon lähihoitaja. Perustutkinnon voi myös suorittaa oppisopimuksella ja näyttötutkintona. Rehtorilta edellytetään yleensä ylempi korkeakoulututkinto.

Sohvia ja pöytiä oleskelutilassa

 

Omia kokemuksiani 

Saavutin tavoitteeni olemalla aktiivinen ja oma-aloitteinen työntekijä, lisäksi sillä, että osoitin kiinnostukseni kaikkiin työtehtäviini ja olin niissä hyvin mukana. Tavoitteisiin oli melko helppoa päästä, koska olen melko ahkera tekemään töitä ja olemaan aktiivinen niissä. TET-jakson aikana minulla ei oikeastaan tullut mitään huonoja kokemuksia, mutta tärkein hyvä kokemus jaksolla oli se, että sai olla tekemisissä pienten oppilaiden kanssa ja auttaa heitä koulunkäynnissä. Opin jaksolla sen asian itsestäni, että olin paljon varmempi itsestäni kun olin oppilaiden apuna ja osasin auttaa heitä eri tehtävissä. Minulla on kokemusta pienten lasten kanssa toimimisesta ja olen opiskellut eri aineita, joten pystyin auttamaan oppilaita erilaisissa tehtävissä.