"Viihdymme täällä"

Lappeenrannan kristillisessä koulussa opiskelee opinahjoonsa tyytyväisiä oppilaita.
Lappeenrannan kristillisessä koulussa opiskelee opinahjoonsa tyytyväisiä oppilaita.

Lappeenrannan kristillinen koulu on kristillisiä arvoja edustava koulu. Kristillisessä koulussa ei hyväksytä kiusaamista, ja kaikki ovat kavereita keskenään. Siellä lapset saavat kertoa mielipiteitään ja ovat osa kouluyhteisöä. Oppilaiden yhteishenki on hyvää ja oppilaat pystyvät työskentelemään toistensa kanssa.

Koulussa opetetaan samoja asioita kuin peruskouluissa, mutta kristillisyyttä tuodaan enemmän esille. Oppilaat oppivat perusasiat samalla tavalla, kuin kaikissa kouluissa, koska opetussuunnitelma on kaikille sama.

Selvitimme koulun oppilaiden mielipiteitä opinahjostaan. Haastateltavina olivat 1. luokalta Joonatan, 3. luokalta Nea-Emilia, 5. luokalta Iida ja 6. luokalta Benjamin.

Kysymykset:
1. Mikä on parasta Lappeenrannan kristillisessä koulussa?
2. Ovatko opettajat mukavia?
3. Viihdytkö koulussa?

Joonatan (1. luokka):
1. Parasta on iltapäiväkerho.
2. Ovat.
3. Joo, täällä on kivaa.

Nea-Emilia (3. luokka):
1. Minusta parhainta ovat kaverit.
2. Joo.
3. Viihdyn hyvin.

Iida (5. luokka)
1. Kristillisyys on parhainta.
2. Opettajat ovat mukavia.
3. Kyllä.

Benjamin (6. luokka):
1. Mielestäni parasta on yhteishenki.
2. Kyllä ovat.
3. Joo.

Kysymyksiä opettajalle ja koulukuraattorille:

1. Onko oppilaiden kanssa työskentely mukavaa?

2. Millaista on opettaa kristillisessä koulussa?

3. Eroaako kristillinen opetus nykyajan opetuksesta?

Vastaukset kysymykseen 1:

Ulla-Maija: On, sillä oppilaiden oppimista on mukava nähdä.

Henna: Todellakin on.

Vastaukset kysymykseen 2:

Ulla-Maija: Opettaja saa tehdä rauhassa töitä ja oppilaita kiinnostaa opetus.

Henna: Lapset ovat samanlaisia koulusta riippumatta ja oppilailla on tekemisen meininki.

Vastaukset kysymykseen 3:

Ulla-Maija: Kyllä, kristillisyyttä tuodaan esille.

Henna: Vähän.

Hyvässä koulussa on tärkeää, että lapsi tuntee olevansa osa tätä yhteisöä ja, että hänet tullaan kohdatuksi hyvällä tavalla.