Muuramekeskukseen tulossa laajennusta

Muuramekeskusta ollaan laajentamassa Ysitien länsipuolelle, tavoitteena on saada kaavoitus valmiiksi tänä vuonna.

Ysitien länsipuolella Muuramessa, 15 kilometriä Jyväskylästä sijaitsevan Sillanniityn pelto ja havumetsikkö on lähivuosina muuttumassa kauppa- ja asutusalueeksi. Tarkoituksena on tehdä laajennusta Ysitien toisella puolella sijaitsevaan Muuramekeskukseen. Uudelle alueelle voidaan sijoittaa tilaa vaativa erikoistavarakauppa, kuten huonekalu-, auto- tai rautakauppa.
"Kauppakeskuksen asemakaavan laadinta on jo aloitettu, eteläosa on osoitettu liikerakennusten korttelialueeksi ja pohjoisosa työpaikkatoiminnoille", Muuramen kunnan kehittämisjohtaja Julia Virtanen kertoo. 

Liikennerakennusten lisäksi Sillanniitylle voidaan liittää myös vapaa-aikaan liittyviä tiloja.

Sillannittyä vastapäätä asuva yläkoululainen Venla Mäntylä kertoo kauppakeskuksen vaikutuksista alueen asukkaisiin.
"Lisääntyvästä liikenteestä ja rakennustyömaasta voi aiheutua häiriötä. Koulumatkasta voi tulla varsinkin pienille lapsille vaarallinen ja työmaalta tulee ylimääräistä meteliä."

Nykyisen Muuramekeskuksen ohi ajaa päivittäin noin 16 800 ajoneuvoa, käsittää 20 yritystä ja 150 työpaikkaa. Muuramessa vietettiin perjantaina 25.8.2017 UkkoMetso-juhlaa. Juhlassa paljastettiin valoteos UkkoMetso, joka sai pesän Muuramekeskuksesta, Ysitien varrelta. Valoteos on Muuramen kunnan lahja 100-vuotiaalle Suomelle.