"Liikunnasta tulee hyvä mieli ja hyvä itsetunto"

Mediasta kuulemme ja luemme, että nuoret liikkuvat liian vähän. Lauritsalan kahdeksasluokkalaiset kertovat, pitääkö se paikkaansa.
Mediasta kuulemme ja luemme, että nuoret liikkuvat liian vähän. Lauritsalan kahdeksasluokkalaiset kertovat, pitääkö se paikkaansa.

Miltei puolet yläkouluikäisistä liikkuu terveytensä kannalta riittävästi, mutta 16 - 18-vuotiaista enää noin kolmasosa liikkuu tarpeeksi. Tähän syynä voi olla esimerkiksi mopon hankkiminen tai harrastusten lopettaminen.

Lauritsalan yläkoulun 8.-luokkalaisista noin 80 prosenttia kertoo liikunnan olevan tärkeää ja he pitivät sitä mukavana.
"Siitä tulee hyvä mieli ja hyvä itsetunto", toteaa Anna-Katarina Laukkanen.

Kysyimme oppilailta, kuinka paljon nuorten tulisi liikkua päivässä. Vastausten keskiarvo oli noin puolitoista tuntia.
"Ehkä pari tuntii, ei tartte olla kamalan aktiivista koko ajan”, kommentoi Eetu Metiäinen.

Noin 15 prosenttia kahdeksasluokkalaisista vastaajista myönsi liikkuvansa liian vähän, mutta Terve koululainen -hankkeen mukaan vain noin puolet nuorista liikkuu tarpeeksi.

Meidän mielestämme nuoret liikkuvat liian vähän, mutta asia on menossa parempaan suuntaan.

Lähteet:
TEKO Nettisivut