Henkilöjuttu

Journalismissa kerrotaan paljon eri ihmisten tarinoita ja monet jutut keskittyvät pelkästään johonkin henkilöön. Henkilöjutuissa keskitytään yleensä yhden henkilön kokemukseen tai elämäntarinaan. Henkilöhaastattelussa keskiössä on itse haastateltava henkilö, ei uutinen. Henkilöstä yritetään löytää jotain, mikä kuvaisi häntä hyvin persoonana. Juttu voi liittyä myös johonkin ajankohtaiseen aiheeseen tai ilmiöön, jota käsitellään henkilön kautta. Henkilökuvassa kohdetta ei välttämättä tarvitse haastatella lainkaan, vaan kuva hänestä muodostetaan muiden kertoman pohjalta. Kuva on olennainen osa henkilöjuttua. HUOM! Älä sekoita henkilöhaastattelua juttutyyppinä haastatteluun tiedonhankintakeinona. Haastatteluja tehdään lähes kaikissa juttutyypeissä.