Ympäristönsuojesuunnittelijan haastattelu

Ympäristönsuojelusuunnittelijan haastattelu
Ympäristönsuojelusuunnittelijan haastattelu

Haastattelin Liisa Vainiota.
Hän kertoi olevansa 39-vuotias ja asuvansa Piikkiössä.
Hän jatkaa toimivansa ympäristönsuojelijana Turun kaupungin ympäristönsuojelussa ja ,että siihen kuuluu viranomaistehtäviä 
kuten ympäristölupien käsittelyä, lausuntojen antamista vesisuojeluun liittyvissä asioissa, nitraattiasetuksen valvontaa, hulevesiasioiden eteenpäin viemistä, vesilain mukaisia lupa-, ilmoitus- ja riita-asioita sekä vesistöjen tilan ja kalakantojen seurantaa. Lisäksi hän kertoo olevansa mukana useissa hankkeissa, joilla edistetään muunmuassa virtavesien tilaa ja selvitetään muoviroskien kulkeutumisreittejä mereen.Hänen mukaansa hänen työnsä on mukavaa.
Hän sanoi harrastavansa liikuntaa ja luonnon tarkkailua.