Liikunta on erittäin tärkeä hyvinvoinnin pilari.

Liikunnan vaikutukset näkyvät psyykkisessä, fyysisessä ja sosiaalisessa toiminnassa ja hyvinvoinnissa. Liikunta tuottaa suomalaisille iloa ja nautintoa. Suomalaiset ovat aktiivisia eri lajien harrastajia, mikä on kaikille hyväksi.

Koulumenestys

On tutkittu, että liikunnallisesti enemmän aktiiviset lapset ja nuoret saavat parempia arvosanoja kuin vähemmän liikkuvat lapset ja nuoret. Liikunta vaikuttaa aivojen toimintaan lisäämällä verenkiertoa ja välittäjäaineiden tasoa sekä parantaa hapensaantia. Sitä kautta liikunta kehittää tarkkaavaisuutta, keskittymiskykyä, muistia, aisteja ja hahmottamiskykyä. Liikunnan avulla nukahtaminen helpottuu ja unenlaatu paranee, joten koulussa jaksaa paremmin.

Sosiaalinen vaikutus

Monet ihmiset tykkäävät liikkua yhdessä ja samalla viettää aikaa muiden kanssa. Liikunta parantaa sosiaalisia taitoja, kuten toisten huomioon ottamista, vuorovaikutustaitoja sekä sääntöjen noudattamista. Erityisesti joukkueurheilu, jossa useimmiten työskennellään yhdessä, edistää näitä taitoja.

Psyykkinen vaikutus

Liikunta kohentaa mielialaa ja itsetuntoa. Liikunta tuo myönteisen minäkuvan, terveemmän itsetunnon sekä vähentää masennusoireita ja ahdistuneisuutta. Tietoisuus hyvästä omasta kunnosta nostaa itsetuntoa ja siten myös mielen hyvinvointia. Liikunta tuottaa ihmisen elimistöön endorfiineja, joilla on piristävä vaikutus mieleen.

Sairaudet

Liikunta vähentää todennäköisyyttä sairastua esim. masennukseen, osteoporoosiin ja 2. tyypin diabetekseen, korkeaan verenpaineeseen, veritulppaan, paksusuolen syöpään tai aivohalvaukseen. Moni näistä sairauksista johtuu osittain ylipainosta, jolta yleensä välttyy harrastettaessa aktiivisesti liikuntaa. Täten myös liikunta vähentää ennenaikaista kuolleisuutta.

Lähteet: tervekoululainen.fi/elementit/fyysinenaktiivisuus/liikunnanvaikutukset sport.fi https://peda.net/jyu/okl/ryhmat/multilete/pom-opinnot/pe3/krjslvo:file/… http://opinnot.internetix.fi/fi/materiaalit/te/te1/4_psyykkinen_terveys… fi.wikipedia.org/wiki/liikunta