Sosiaalinen media kontrolloi - nuorten tyttöjen itsetunto ja hyvinvointi vaakalaudalla

Somen vaikutukset ihmisiin tiedetään, mutta negatiivisiin vaikutuksiin puututaan liian vähän. Somessakaan kaikkea ei hyväksytä.

Viimeisten vuosikymmenten aikana nuorten mielenterveydellinen hyvinvointi on ottanut kurssin huonompaan suuntaan. Yhä useammalla nuorella on vaikeuksia selvitä ajatustensa kanssa ja se usein johtaa itsetuhoisuuteen. Erityisesti tyttöjen kohdalla itsetuhoisuus on vaarallisen suurta.

Nuorten hyvinvointi on saanut paljon huomiota nyky-yhteiskunnassa. On lukuisia kampanjoita liittyen esimerkiksi masennukseen, itsetuhoisuuteen ja hyväksikäyttöihin. Nämä kampanjat ovat vallaneet myös sosiaalisen median.

Somella hyviä ja huonoja
vaikutuksia nuorten itsetuntoon

Sosiaalinen media on isossa roolissa nykynuorisolle. Monen nuoren itsetunto kasaantuu sosiaalisessa mediasta saadusta huomiosta. Kampanjat saavat vaikutusvaltaa somessa ja sitä kautta monet nuoret saavat positiivisia vaikutteita. Mutta sosiaalinen media ei rajoitu vain positiiviseen ajatteluun.

Nykytilanteessa pitäisi keskittyä erityisesti nuorten tyttöjen hyvinvointiin ja käyttäytymiseen sosiaalisessa mediassa. Somen hallitseva asema alentaa nuorten tyttöjen kasaantuvaa itsetuntoa. Nykynuoriso saa häpeilemättä liikaa vaikutteita somesta ja toisiltaan. He keskittyvät liikaa siihen, että ei uskalla olla avoimesti erilainen oma itsensä. Tunteiden salaaminen voi johtaa painaviin ajatuksiin.
 

Nuorta ei saisi ikinä jättää yksin
ajatustensa kanssa.


Some on koko ajan kasvava aitouden, mutta myös merkittävän epäaitouden lähde, josta kehittyvä mieli katsoo mallia. Nuori voi kokea tyytymättömyyttä itseensä.

Itsetuhoisuus on usein seurausta jostain mielenhäiriöstä. Se liitetään masennukseen. Itsetuhoisuus on itsensä satuttamista suorasti tai epäsuorasti. Pahimmassa tapauksessa itsetuhoisuus voi johtaa itsemurhaan. Itsetuhoisuuden tarkoitus on usein psyykkisen huonon olon purkaminen.

Asiat eivät ole koskaan
ylitsepääsemättömiä

Usein itsetuhoinen nuori kokee, että ei pärjää yksin pahaa oloa tuovien ajatustensa kanssa, joten hän hakee keinoa helpottaakseen oloaan. Monenlaiset asiat voivat kuormittaa mieltä varsinkin, jos niistä ei pysty puhumaan kellekään. Useimmiten syitä ovat huonot kotiolot, pärjäämisvaikeudet koulussa sekä ihmissuhdeongelmat.

Nuorta ei saisi ikinä jättää yksin ajatustensa kanssa. Aina kuitenkaan olot eivät vaikuta mieleen. On olemassa tilanteita, joissa ihminen on muusta syystä mieleltään sairas ja satuttaa siksi itseään.

Turvallinen ympäristö
on kaiken perusta

Monen nuoren kohdalla itsetuhoisuus on merkki siitä, että jää ilman tarvitsemaansa huomiota. Huomionhakuinen pyrkii herättämään tunteita muissa ja sitä kautta saamaan itselleen tarvitsemansa huomion. Mikä vie esimerkiksi vanhempien huomion lapsestaan?

Usein nuori itse antaa vinkkejä läheisilleen mahdollisista vaikeuksista. Kuitenkaan ei kannata olettaa, että kaikki tekisivät niin. Sulkeutuminen omiin oloihin, keskittymisvaikeudet, riskien otot, univaikeudet ja ruokahaluttomuus voivat olla selkeitä merkkejä avun tarpeesta.

Puhuminen on usein paras keino auttaa nuorta. Tilanteen ymmärtäminen on parempi tapa lähestyä asiaa kuin nuoren tuomitseminen. Keskusteleminen voi avartaa kummankin osapuolen ajatuksia ja saattaa itsetuhoista parempaan suuntaan.

Kaveria ei jätetä

Nuorten keskuudessa on paljon tuomitsemista itsetuhoisia kohtaan. Monet eivät ymmärrä syitä, mutta itsetuhoisia ei  voi syyttää tilanteestaan. Itsetuhoisuus on yhtä vakavasti otettava asia kuin muutkin tuntemukset. Vaikka ystävällä olisi vaikeaa, ei se tee hänestä huonoa ihmistä, johon tulisi ottaa etäisyyttä. Paras keino päästä itsetuhoisuudesta on läheisten tuki. Yhdelläkin välittävällä henkilöllä voi olla suuri merkitys.

Mistä nuori voi
hakea apua?

Nykyään on paljon palveluja, joiden kautta pystyy hakemaan apua omaan tilanteeseen. Netissä pystyy keskustelemaan sekä ammattilaisten että samankaltaisia kokemuksia omaavien kanssa monella sivustolla. Tällaisia sivustoja on esimerkiksi Suomen mielenterveysseuralla, Helsinkimissiolla (nuorten kriisipiste) ja MLL:lla Nuortennetti.