Huumeiden vastaista sotaa käydään suurelta osin väärin ja tehottomasti

Sota huumeita vastaan on itsessään hyvä idea, mutta siitä voi olla paljon ikäviä seurauksia, eikä vastatoimet ole tehokkaita. Amerikka on tästä hyvä esimerkki. Maa ehkä pysäyttää isoja huumeetuottajia, mutta se tarkoittaa sitä, että pienemmät huumetuottajat saavat enemmän työrauhaa. Tilanne nostaa huumeiden hintaa eli tuottajat saavat enemmän rahaa. Huumesota maksaa vuosittain miljoonia dollareita.

Amerikka yritti estää huumeiden tuottamista rajoittamalla aineita, joita käytetään huumeiden tekemiseen, mutta huumekauppa ei vähentynyt, vaan aineita alettiin tuoda Meksikosta ja muista maista. Usan hallituksella on vain yhden prosentin tehokkuusaste huumeiden tuottamisen pysäyttämisessä.

Sveitsissä sen sijaan, että taisteltaisiin huumeita vastaan, avattiin huumeaddiktien hoitokeskuksia. Potilaille annettiin ilmaisia mutta hyvälaatuisia ja puhtaita neuloja. He saivat myös puhtaat huoneet ja valvontaa lääkäreiltä. Toimenpiteet vähensivät huumeisiin liittyvää väkivaltaa. Lisäksi huumeaddikteja autettiin töiden hankkimisessa hyvin tuloksin. Kaksi kolmasosaa sai töitä, ja pystyi pitämään työpaikastaan kiinni. Huumeisiin liittyvät sairaudet ja kuolemat vähenivät laitoksissa 60 prosentilla. 

Meidän mielestämme Sveitsin tapa toimia huumesodassa on turvallisempi ja monta miljoonaa dollaria halvempi tapa päästä eroon huumeista kuin esimerkiksi Yhdysvaltojen suosimat keinot. Huumeita vastaan ei kannata taistella, vaan auttaa heitä, jotka kärsivät riippuvuudesta.

Suomi on ottanut esimerkkiä Sveitsistä ja auttaa huumeaddikteja. Auttaminen on aina parempi kuin sota.