Feminismi edistää tasa-arvoa

Naisten tasa-arvoa on ajettu vuosien aikana eteenpäin onnistuneesti. Tasa-arvon edesauttajia kutsutaan feministeiksiYleensä feministit mielletään niin sanotuiksi mielensäpahoittajiksi, jotka ajavat pelkästään naisten etuja. Ajattelutapa on väärä, sillä suurin osa feministeistä ajaa myös miesten oikeuksia.

Naisten asema on kuitenkin enemmän pinnalla median luomien ihanteiden takia. Todistetusti naisiin kohdistuu enemmän seksuaalista häirintää ja ahdistelua. Esimerkiksi jos naisella on lyhyt hame päällä, se ei tarkoita, että naiseen saa koskea epäkunnioittavasti tai kysymättä. Pukeutuminen ei anna oikeutta ahdistelulle tai hyväksikäytölle. 

Tasa-arvo kuuluu kaikille

Kolmen ammattikoululaisen mukaan naisten oikeudet ovat edistyneet viime vuosina paljon. Tasa-arvoa ei enää mielletä siten, että naisten asemaa täytyisi valtavasti nostaa. Mitä heidän mielestään tasa-arvo sitten on?

"Ettei lokeroida ollenkaan mitään tai ketään."
"Kaikilla on samat oikeudet."
"Ihmisiä kohdellaan tasapuolisesti."

Tasa-arvo on hyvä asia, sillä sen ansiosta yhteiselo kanssaihmisten parissa sujuu paremmin. Yksi haastateltavista toteaa raivofeminismin edesauttavan vastakkainasettelua, jonka vuoksi hän on enemmän uusfeminismin kannalla.

Nainen ei ole esine

Kaikki kolme haastateltavaamme ovat pistäneet naisten esineellistämisen merkille. Naisten esineellistämistä tapahtuu esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, missä tulee vastaan paljon ihanteita.

"Sitä tapahtuu mainoksissa ja työpaikoilla. Murrosiässä yleensä naisia sekä tyttöjä ruvetaan esineellistämään."

Jokaisen keho on oma temppelinsä, jota ei saa ilman lupaa koskea. Jokainen saa itse päättää, millaisen haluaa kehonsa olevan.

Kirjoittaja

Iida Tepponen ja Aada Pölönen