Mediankäyttö kannattaa, sillä se vahvistaa lukutaitoa

Pojat lukevat verkkouutisia ahkerammin kuin tytöt ja he pitävät lyhyistä uutisista, selviää tuoreesta tutkimuksesta.
Pojat lukevat verkkouutisia ahkerammin kuin tytöt ja he pitävät lyhyistä uutisista, selviää tuoreesta tutkimuksesta.

Sanotaan, että harjoitus tekee mestarin, ja näin se menee myös lukemisessa. Mitä enemmän luemme, sitä parempi meidän lukutaitomme on. Jyväskylän yliopiston Koulutuksen uudesta tutkimuksesta selviää, että uutismedian aktiivisella seuraamisella on selvä yhteys 15-vuotiaiden nuorten lukutaitoon. Lukemalla sekä sanomalehtiä että verkkolehtiä aktiivisesti usean kerran viikossa, lukutaidossa voi olla jopa yhden kouluvuoden verran edellä passiivisia lukijoita. Sanomalehtiä ja verkkouutisia aktiivisesti lukevat nuoret ovat lahjakkaita myös luonnontieteissä ja matematiikassa.

Vahvan lukutaidon voi saavuttaa monipuolisella mediankäytöllä ja sekä lukemalla myös kaunokirjallisuutta. Tutkimuksessa todetaan, että aktiiviset sanomalehtien lukijat ovatkin usein myös aktiivisia muiden tekstien lukijoita.
"Pelkkä verkkoteksteihin keskittyminen ei takaa monipuolista ja korkeatasoista lukutaitoa", kertovat projektitutkija Marjo Sirén ja yliopistotutkija Kaisa Leino Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuskeskuksesta.

Pojilla verkkouutisten sekä sanomalehden aktiivisen lukemisen vaikutus osaamiseen oli vielä suurempi kuin tytöillä. Pojat myös lukevat verkkouutisia ahkerammin kuin tytöt. Lyhyet tekstit saavat pojat pysähtymään tekstin äärelle.
”Ajankohtaisten aiheiden ja uutissisältöjen lukeminen joko verkosta tai paperilehdistä antaa siten mahdollisuuksia erityisesti poikien lukuharrastuksen ylläpitämiseen”, yliopistotutkija Kari Nissinen Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitokselta kertoi.

Kokeile ennen
kuin luovutat

Meidän juttu -lehden toimituksen kolme kahdeksasluokkalaista ja kaksi kakkosluokkalaista haastattelivat presidenttivaaliehdokkaat. Projektiin osallistuneet nuoret eivät olleet etukäteen erityisen kiinnostuneita politiikasta, mutta heidän kiinnostuksensa kasvoi projektin aikana niin suureksi, että he kertoivat seuraavansa aktiivisesti politiikan uutisia ja keskustelevansa aiheesta sujuvasti ja mielellään.

Tutkimustulokset kertovat samasta ilmiöstä: mitä aktiivisemmin nuori luki sanomalehteä, sitä kiinnostuneempi hän oli lukemisesta. Aina ei siis kannata tehdä vain sitä, mistä eniten tykkää, vaan välillä kannattaa kokeilla niitä vähän tylsemmältä tuntuvia asioita. Parhaassa tapauksessa voi innostua ja oppia jotain uutta.

Nuorten media-arki ja lukutaito -tutkimus pohjautuu 15-vuotiaiden nuorten koetuloksiin vuoden 2015 Pisa-tutkimuksessa. Tutkimuksen tilasi Sanomalehtien Liitto, joka tuottaa Meidän juttua.

Tee oma juttusi

Mitä mieltä olet tästä tutkimuksesta? Mitä ja mistä sinä luit viimeksi? Mitä opit, oivalsit tai mitä ajatuksia lukemasi herätti? Kirjoita lukukokemuksestasi kolumni tai tee lukemastasi kirjasta arvio ja julkaise se Meidän jutussa.