Vad är Meidän juttu?

Den största redaktionen i det 100-åriga Finland.

Meidän juttu är en webbtidning, som vårdar och befrämjar barnens och ungdomarnas yttrandefrihet under Finlands 100-årsjubileum.

Barn och ungdomar runt om i Finland producerar innehållet, men också vuxna tycker om att läsa nyheter i Meidän juttu. Barn och ungdomar skriver artiklar och gör videor om sådana saker, som är viktiga för dem. Läsaren kommer att veta, vad ungdomarna tänker om samhället nu när Finland är 100 år gammalt.

Alla elever i låg- och högstadier, gymnasier och yrkesskolor kan delta i det här projektet. Det behövs bara att läraren skriver klassen in i Meidän juttu. Eleverna skriver nyheter huvudsakligen i skolan och det kommer att bli en del av undervisningen.

Att skriva nyheter och artiklar som ska publiceras, är ett inspirerande sätt för eleverna att lära sig att bli mer mediekritiska. Eleverna kommer också att lära sig mer om yttrandefrihet.

Meidän juttu har ett finskspråkigt användargränssnitt, men eleverna kan också skriva på svenska och andra språk. Medlemstidningar som hör till det här projektet ska publicera nyheter i sina egna tidningar. 

Meidän juttu  produceras av Tidningarnas förbund r.y. och det är en del av projektet Finland 100 år. Vi ska göra Meidän juttu under det hela året 2017.

Vänligen ta kontakt!
Chefredaktör
Piia Hietamäki
toimitus@meidanjuttulehti.fi
tel. 040 720 8128

 

Läraren, registrera din klass!
Läs mer om Finlands 100-årsjubileum.