Mikä on Meidän juttu?

VERKKOLEHTI, OPETTAJIEN TYÖKALU, LASTEN JA NUORTEN VAIKUTTAMISEN VÄYLÄ.
Meidän juttu on Sanomalehtien Liiton tuottama verkkolehti ja oppiympäristö, joka vaalii ja edistää lasten ja nuorten sananvapautta. Lapset ja nuoret pääsevät tekemään ja julkaisemaan omista aiheistaan journalistisia juttuja pääasiassa koulun oppitunneilla. Valtakunnallisessa verkkolehdessä he saavat jutuilleen lukijoita myös luokkahuoneen ulkopuolelta. Meidän jutun avulla luokka voi toteuttaa oppiainerajoja ylittäviä projekteja tai vaikkapa kokonaisen ilmiöjakson.


MEIDÄN JUTULLA JA UUDELLA OPSILLA YHTEISET TAVOITTEET.
Suomen suurimmassa toimituksessa on ala- ja yläkoululaisia, lukiolaisia ja ammattikoululaisia eri paikkakunnilta. Kaikkien ei tarvitse haluta isona toimittajiksi, mutta toimittajan työtä kokeilemalla voi oppia uusia ja mielenkiintoisia asioita. Moni näistä asioista on kirjattu myös uuden opetusuunnitelman tavoitteeksi.
 

Meidän jutun toimittajana lapset ja nuoret voivat parhaimmillaan oppia:
– Kriittistä medialukutaitoa
– Luotettavan ja valheellisen tiedon erottamista toisistaan
– Monipuolista tiedonhakua
– Sananvapauden vastuuta ja vapautta
– Vaikuttamista ja aktiivisuutta
– Itsenäistä ajattelemista ja hyvän tekstin rakentamista
– Videokuvaamista, valokuvaamista ja verkkojulkaisemista
– Vuorovaikutusta toisten oppilaiden, opettajien ja yhteisöjen kanssa


LISÄÄ SILMÄPAREJA LASTEN JA NUORTEN JUTUILLE.
Projektissa mukana olevat Sanomalehtien Liiton jäsenlehdet voivat julkaista lasten ja nuorten Meidän juttuun tekemiä sisältöjä omissa verkko- ja printtilehdissään. Meidän juttu on osa virallista Suomi 100 -ohjelmaa.

Opettaja, rekisteröi luokkasi Meidän jutun toimitukseen. Teet sen helposti ja nopeasti täällä. Koko luokka pääsee mukaan Meidän jutun toimitukseen opettajan yhdellä rekisteröitymisellä. Opettaja saa käyttöönsä valmiita tuntimalleja ja käytännönläheisiä tehtäviä. Rekisteröitymisen takaa löytyy oikea toimitusjärjestelmä, jossa oppilaat voivat tehdä juttuja itsenäisesti.

 

Ota yhteyttä päätoimittajaan:
Piia Hietamäki
toimitus@meidanjuttulehti.fi
p. 040 720 8128


PS. Löydät meidät myös:
Facebookista Sanomalehti opetuksessa -ryhmästä, tule mukaan!
Instagramista ja Snapchatista #meidanjuttulehti.