Viikko kirjahyllyjen keskellä

TET-viikko kului puisessa, vanhassa kirjastossa keskellä hiljaista Riistaveden kylää.
TET-viikko kului puisessa, vanhassa kirjastossa keskellä hiljaista Riistaveden kylää.

TET-paikan hankinta

Yhdeksännen luokan syksyllä piti löytää itselle TET-paikka. Mietin, mikä olisi paras vaihtoehto, kun apteekkiin en päässyt, eikä tällä kertaa alakoulun apuopettajan työ paljoa kiinnostanut toista kertaa putkeen. Päätin kysyä paikkaa Riistaveden lähikirjastosta, ja se oli tarpeeksi mielenkiintoinen paikka.  Halusin Riistavedeltä TET-paikkaa ja sen myös sain. Paikka tuli kysymällä sitä kirjastonhoitaja Pirjo Huoviselta, joka oli myös minun työnantajani TET-viikolla. Viikkoa ennen TET-jaksoa keskustelimme hänen kanssa siitä, mitä töitä minun pitäisi tehdä TET:issä. Sovimme työajat ja työtehtävät. Tiesin kirjastosta ennestään, että siellä järjestetään kirjat aakkosjärjestykseen kirjoittajan sukunimen mukaan, ja kirjastossa olisi joskus hiljaisempia hetkiä ja siellä palvellaan asiakkaita hyvin. Halusin ennen TET-jaksoa  tutustua kirjastoon netistä yhteyshenkilön takia, koska ennen TET:ä tiesin aika paljon kirjastotöistä. Kuitenkin minä tulevaisuudessa haluaisin enemmän työskennellä apteekissa tai apuopettajana alakoulussa. 

 

Kirjasto sisältä
Riistaveden lähikirjasto on aika pieni, mutta aika käytettykin kirjasto. Kuva: Aleksi S

 

TET-viikko

Viikon työtehtäväni ja kirjasto työyhteisönä

Ensivaikutelmani kirjastosta ja sen töistä oli kaksijakoinen, sillä tiesin, että aika pitkästyttäviä hetkiä voi olla, mutta samalla oppii, millaista alalla on ja muutamat tehtävät ovat mielenkiintoisia. Maanantaina työni alkoivat klo. 13:00 ja heti silloin työnantajani kertoi pääasioista: mitä kirjastossa on tehtävä, miten usein asiakkaita käy kirjastossa lainaamassa ja palauttamassa mitäkin ja millaisia taitoja vaaditaan. Työtehtäväni eivät vaihdelleet kovinkaan paljoa työpäivieni aikana.  Tietoni työpaikasta tarkentuivat siltä osin, että tiedän, millä tavalla ja mihin järjestykseen kirjat on lajiteltava. Opin uusina asioina, miten paljon eri asioita lainataan ja millä tavalla ainesto järjestellään. Yhteistyö sujui hyvin työnantajani kanssa. Työntekijöitä oli minun lisäksi vain työnantajani, joten huomioimme toisemme aina. Oli aika helppoa ja nopeaa päästä työyhteisöön mukaan. Työtahti ei ollut hirveän nopea, koska jokaisessa työssä vaadittiin kärsivällisyyttä ja huolellisuutta. Työpaikalla ei ollut kiire. Minulle sanottiin, että ei ole mikään kiire suorittaessa tehtäviä. Työssä vaadittiin asiakaspalvelutaitoja, yleissivistystä, järjestelmällisyyttä, huolellisuutta ja kärsivällisyyttä. 

 

 

Tiskin vierus
Viikkoni oli harvinaisen hiljainen. Normaalisti kirjastossa käy enemmän porukkaa. Kuva: Aleksi S

Kirjaston ammatit

Kirjastossa ainoa edustettu ammatti on kirjastonhoitaja. Ammattinimikkeitä ei ollut. Kirjastohoitajan koulutukseen vaaditaan korkeakoulututkinto, jonka lisäksi on suoritettava informaatiotutkimuksen opinnot. Informaatiotutkimus voi olla joko pää- tai sivuaineena. Kirjasto- ja informaatioalan tutkintoon johtavaa koulutusta järjestetään Tampereen yliopistossa, Oulun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Yleisellä kirjastolla tulee olla riittävä määrä kirjasto- ja informaatioalan koulutusta saanutta ja muuta henkilöstöä, paitsi jos on kyseessä Riistaveden lähikirjaston kaltainen pieni kirjasto. Asiantuntijatehtävässä edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, ellei tehtävän luonne muuta vaadi. Kunnan kirjastolaitosta johtavalta vaaditaan virkaan tai tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johtamistaito ja hyvä perehtyneisyys kirjastojen tehtäviin ja toimintaan. Kirjastoalan koulutusta annetaan korkeakouluasteella, korkeakouluissa ja ammattikorkeakouluissa. Muita kuin korkeakouluasteen tutkintoja ovat toisen asteen Liiketalouden perustutkinto ja Tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinto. Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelmasta valmistutaan tradenomiksi. Opintojen laajuus on 210 opintopistettä ja suositeltu suoritusaika on 3,5 vuotta. Opinnoissa keskitytään kirjastojen ja tietopalveluyksiköiden toimintoihin. Tärkeimpiä opintosisältöjä ovat dokumenttien tallennus, tiedontuotanto ja -haku, asiakaspalvelu ja kirjallisuuden sekä eri tiedonlähteiden tuntemus. Ammatillisia opintoja täydennetään tietoteknisillä, hallinnollisilla ja oikeudellisilla opinnoilla. Koulutus kehittää viestintävalmiuksia ja valmistuttuaan opiskelija pystyy palvelemaan asiakkaita myös englanniksi ja ruotsiksi. Lähimpänä Kuopiota koulutuspaikkana olisi Oulun yliopisto. Lisäksi voi opiskella Tampereen yliopistossa ja Åbo  Akademissa eli Turun ruotsinkielisessä yliopistossa. 

 

Kirjasto Keskustien puolella
Työpaikkana kirjasto oli ihan mukava paikka. Kuva: Aleksi S

 

Omat kokemukseni kirjastossa

Saavutin tavoitteeni hyvin. Tein työni ahkerasti ja hyvin. Se oli aika helppoa, mutta kuitenkin vaikeampaa kuin aluksi luulin. Asettaisin itselleni tavoitteikseni töissä kehittymisen ja huolellisuuden lisäämisen. Viikkoni aikana tärkeimmät hyvät asiat olivat asiakkaiden auttaminen ja palveleminen. Huonoja asioita ei oikein ollut, paitsi muutamaan otteeseen oli pari tylsää hetkeä, sillä aika kului melko hitaasti. Opin, miten kärsivällinen, huolellinen ja ahkera olen. Minulla on kärsivällisyyttä ja huolellisuutta aika hyvin, mutta niitä olisi kehitettävä. Oli ensimmäinen kerta, kun olin töissä asiakaspalvelutyöpaikassa.