Nuorille ja aikuisille pitäisi olla erilliset somet

Sosiaalinen media eli some koostuu erilaisista sovelluksista, joista osa on tarkoitettu alun perin nuorille. Niissä nuoret ovat saaneet pitää yhteyttä kavereihin ja jakaa keskenään asioita elämästään erilaisilla kuvilla, teksteillä ja videoilla.

Viime aikoina myös aikuiset ovat alkaneet valloittaa somea. Positiivisena asiana on, että aikuiset voivat valvoa lastensa somen käyttöä ja sitä, millaista materiaalia he sinne julkaisevat. Somessa liikkuvat nuorten ”ahdistelijatkin” ovat useimmiten aikuisia.

Mielestämme nuorille ja aikuisille pitäisi olla erilliset somet, joissa he voivat jakaa omalle ikäluokalleen sopivia asioita ja heidän ikäisiään kiinnostavia asioita. Näin nuoret saisivat oman rauhan sosiaalisissa medioissaan ja myös vältyttäisiin erilaisilta ahdisteluilta.

Alla myös diagrammi, johon on koottu vastaukset kyselystä, jonka teimme koulumme opettajille siitä, mitä someja he käyttävät. Suosituimpia sosiaalisen median palveluita opettajiemme keskuudessa olivat Whatsapp, Youtube ja Facebook. Lähes kaikki käyttävät jotain sosiaalista mediaa.