Uutinen

Uutinen on journalismin perusjuttutyyppi. Se kertoo uutta tietoa jostakin ajankohtaisesta asiasta. Uutinen vastaa kysymyksiin mitä, missä ja milloin – usein myös miksi, miten ja kuka. Uutisen perusrakenne on selvä: tärkein asia kerrotaan aina ensin ja syventävät asiat vasta sen jälkeen. Nykyään uutisen muodossa on kuitenkin variaatiota. Esimerkiksi uutisaihetta taustoittava uutisanalyysi on yleistynyt. Siinä pohditaan aiheen syitä, selityksiä ja seurauksia. Uutisessa ei oteta kantaa. Se pyrkii tasapuolisuuteen ja neutraaliuteen.