Reportaasi

Reportaasi (toimitusslangissa usein reppari) on pitkä juttu, jossa keskeistä on jonkin tapahtuman, tilanteen tai paikan havainnointi. Reportaasissa näkyy vahvasti toimittajan ääni, hänen tekemänsä havainnot ja se, että hän on ollut paikan päällä. Minä-muotoa käytetään silti vain, jos se on perusteltua. Jos puheenaiheena on ollut koulujen suuret luokkakoot, reportaasissa toimittaja voi vaikkapa mennä seuraamaan yhden luokan toimintaa päivän ajaksi. Paikan päällä tehtyjen havaintojen lisäksi reportaasin aineistona voi olla haastatteluja ja kirjallista aineistoa. Reportaasissa toimittaja voi myös selostaa taustatietoja ja pohtia tai analysoida ilmiötä. Tyylillisesti reportaasi on uutista vapaampi juttutyyppi. Siinä voi käyttää kaunokirjallisia kerronnan keinoja, esimerkiksi tarinallisuutta. Reportaasissa on usein paljon kuvia. Se voi myös koostua pelkistä kuvista ja kuvateksteistä. Silloin sitä kutsutaan kuvareportaasiksi.