Pakina

Pakina on kantaaottava teksti, jonka voima on huumorissa. Pakinassa kommentoidaan ajankohtaisia yhteiskunnallisia aiheita ironian ja sarkasmin avulla. Siinä hyödynnetään usein myös
kaunokirjallisia keinoja. Pakinoitsijat käyttävät usein nimimerkkiä.