Kolumni

Kolumni on yleisin kantaaottava juttutyyppi. Kolumnissa toimittaja tai vieraileva kirjoittaja ottaa kantaa johonkin ajankohtaiseen aiheeseen tai kuvaa jotakin kokemustaan tai havaintoaan omalla nimellään ja kuvallaan. Kolumnien aiheiden kirjo on laaja. Niissä voi yhtä lailla pureutua johonkin kovaan uutisaiheeseen kuin kertoa henkilökohtaisista kokemuksistaan. Hyvässä kolumnissa on usein yksi selkeä pääväite, jota kirjoittaja eri tavoin perustelee. Kolumnin tyyli on vapaa. Siinä voi hyödyntää kaunokirjallisen kerronnan keinoja.