Arvostelu

Arvostelussa analysoidaan, tulkitaan ja arvioidaan jotakin taideteosta tai vaikkapa ravintola-annosta. Arvostelussa kriitikko esittää aina oman henkilökohtaisen, perustellun mielipiteensä. Arvostelun tarkoitus on antaa lukijalle työkaluja punnita, kannattaako esimerkiksi johonkin teokseen tarttua.