Artikkeli

Artikkeli on yleensä laaja teksti, jossa aihetta tarkastellaan monesta eri näkökulmasta. Siinä hyödynnetään erilaisia lähdeaineistoja ja usein myös taustahaastatteluja. Kirjoittajalla voi olla artikkelissa näkyvä rooli. Hän voi olla itse myös artikkelin asiantuntija. Osa taustatiedosta voi artikkelissa suodattua kirjoittajan ajattelun läpi niin, että lähdettä ei ole suoraan kerrottu. Kaikki artikkelissa käytetyt lähteet on hyvä tuoda esiin jutun lopussa. Aihetta tarkastellaan monesta näkökulmasta. Jutussa on pohtiva sävy. HUOM! Artikkeli ei ole lehtijutun synonyymi vaan se on yksi juttutyypeistä. Jos tahdot puhua yleisesti journalistisista teksteistä, kannattaa käyttää termiä juttu.