Juttutyypit

Journalistisia juttuja jaotellaan erilaisiin juttutyyppeihin sen mukaan, mikä on niiden pyrkimys, tavoite ja tyyli. Esimerkiksi uutisen ytimenä on kertoa jostakin uudesta ajankohtaisesta aiheesta, ja kolumnissa otetaan kantaa ja kuvataan jotain asiaa välillä hyvin henkilökohtaisestakin näkökulmasta.
Juttutyypin miettiminen heti jutun suunnittelun alkuvaiheessa auttaa hahmottamaan jutun rakennetta sekä sitä, mille osastolle ja millä näkökulmalla juttua mahdollisesti kannattaisi tarjota.
Kaikki jutut eivät aina mahdu selvästi yhden juttutyypin raameihin. Joissain jutuissa voi esimerkiksi olla elementtejä useasta juttutyypistä. Juttutyypit voi jaotella tietoa välittäviin ja kantaa ottaviin juttuihin. Osassa jutuista on piirteitä näistä molemmista.