Myyjän hommissa Tokmannilla

Kaupan ala on hyvässä kasvussa ja kehittyy. Tutustu Tokmannin myyjän työnkuvaan lukemalla tämä juttu.
Kaupan ala on hyvässä kasvussa ja kehittyy. Tutustu Tokmannin myyjän työnkuvaan lukemalla tämä juttu.

Työpäivät alkavat Tokmannilla kello 7.50. Päivä alkaa vaihtamalla myyjän asuste päälle. Tämän jälkeen käydään nopealla aamupalaverillä, jonka jälkeen ruvetaan heti purkamaan kuormaa ja hyllyttämään tavaraa.

Myymälä avataan 8.00, joten tiedossa on heti aamusta asiakkaiden neuvomista. Ruokataukoa saa pitää noin 30 minuuttia, jonka lisäksi voi pitää kaksi kymmenen minuutin kahvitaukoa. Kaupan ammatteja ovat muun muassa kassatyöntekijä, myyjä, myymäläpäällikkö ja kassapäällikö. Kaupassa työskentelee myös vartijoita, siivoojia ja kiinteistönhuoltajia.

Myyjän yksi tärkeimmistä työvälineistä on pumppukärry eli käsitrukki, jolla voi kevyesti siirrellä täynnä tavaraa olevia kuormalavoja. Muita työvälineitä ovat esimerkiksi hintalapun lukijalaitteet, kuljetuskärryt, mattoveitsi. Nykyisin myös puhelin on tärkeä osa työtä. Mattoveitsellä on helppo leikata pahvilaatikkoja auki ja poistaa muoveja. Hintalapun lukijalaitteella voi tarkistaa montako tuotetta myymälässä on, missä tuote sijaitsee ja paljonko sen hinta on.

Kaupan alan ja myyntityön koulutusta on tarjolla kaikilla koulutustasoilla

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa liiketalouden perustutkinnon. Tutkintonimike on merkonomi. Perustutkinnon voi suorittaa myös näyttötutkintona. Ammattikorkeakouluissa voi opiskella liiketaloutta. Yliopistoissa voi opiskella kauppatieteitä. Lähimpiä oppilaitoksia ovat Kuopion ammattikoulut, kuten Savonia. 

Suurimmalla osalla Tokmannin työntekijöistä on sekä ammattikoulutus että yo-pohja, mutta jompikumpi näistä riittää. Alalla työskentelevillä voi olla myös jokin yrityksen toimialaan liittyvä koulutus sekä kaupallisen alan opintoja. Esimerkiksi elektroniikkayrityksen myyntipäälliköllä voi olla insinöörin tutkinto, jonka lisäksi hän on hommannut myyntityön koulutusta. Työssä vaaditaan suurimmalta osin asiakaspalvelutaitoja ja järjestelykykyjä, joten soveltuvuus alalle on suuri.

Uralla eteneminen on mahdollista. Mikäli hoitaa työn hyvin, Tokmannin konsernissa on hyvät etenemismahdollisuudet: myyntineuvottelijan tehtävistä voi ponnistaa jopa toimitusjohtajan pallille asti. Myyjän kuukausipalkka pyörii keskimäärin 2 500-3000 eurossa.