Luokanopettajan työ on itsenäistä mutta vapaata - kunhan noudattaa opetussuunnitelmaa

Luokanopettajan kelpoisuus vaatii viiden vuoden opinnot.
Luokanopettajan kelpoisuus vaatii viiden vuoden opinnot.

Luokanopettajan ammattiin kuuluu pääasiassa oppituntien pitämistä, oppilaiden tukemista ja ohjaamista opiskelussa ja kokeiden tarkastamista. Luokanopettaja myös tekee muistiinpanoja opetuksen etenemisestä ja oppilaiden edistymisestä sekä suunnittelee oppitunteja omille oppilailleen ja muiden opettajien kanssa.

Opettajan työ on melko itsenäistä. Oppituntien sisällöstä ja opetusmenetelmistä voi päättää itse, kunhan noudattaa opetussuunnitelmaa ja ottaa mahdollisimman paljon irti käytössä olevista opetusvälineistä. Näitä ovat esimerkiksi koulukirjat, monisteet sekä nettimateriaalit.

Opettajan työvälineitä ovat tietokoneet, piirtotaulut, erilaiset opetusmateriaalit, sekä videoprojektorit video- ja kuvamateriaalin näyttämiseen.

Luokanopettaja on kasvatustieteen maisteri

Luokanopettajalta vaaditaan kasvatustieteen maisterin tutkinto, peruskoulussa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot sekä opettajan pedagogiset opinnot. Luokanopettajan kelpoisuuden saa myös aineenopettajan opintojen kautta suorittamalla edellä mainitut opinnot.

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut luokanopettaja, jolla on kelpoisuus johonkin perusopetuksena kaikille yhteisenä opetettavaan aineeseen, on niin sanotusti kaksoiskelpoinen. Kaksoiskelpoisuus nostaa luokanopettajan palkkaa.

Erikoistuneista opettajista on pulaa

Opettajat työllistyvät yleisesti ottaen hyvin koulutustaan vastaavaan työhön. Työllistyminen kuitenkin riippuu omasta koulutuksesta. Varsinkin lastentarhanopettajien, erityisopettajien, harvinaisempien kielten ja matemaattisten aineiden opettajista on pulaa. Työntekijöiden tarpeessa ja työllisyydessä on alueellisia eroja.

Luokanopettajien palkkaus määräytyy koulutuksen ja kelpoisuuden mukaan. Peruspalkkaa nostavat palveluvuosilisät, määräaikakorotukset ja opetustuntien määrä. Luokanopettajan palkka on noin 2500-2800 euroa kuukaudessa.