Luokanopettajan opissa

Mitä luokanopettajan työhön kuuluu? Miten luokanopettajaksi pääsee?
Mitä luokanopettajan työhön kuuluu? Miten luokanopettajaksi pääsee?

Luokanopettajan päivä kuluu pitäessä oppitunteja. Opettaja myös tukee ja edistää lasten oppimista, suunnittelee oppitunteja ja tekee yhteistyötä muiden opettajien ja kodin kanssa. Yleinen järjestely sekä asioiden suunnittelu on jokapäiväistä hommaa. Työvälineitä ovat tietokone, tulostin sekä koulun välineistö.

Luokanopettajan koulutus kestää viisi vuotta

Luokanopettajan koulutus koostuu kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkinnoista. Luokanopettajan opinnoissa pääaineena on kasvatustiede tai kasvatuspsykologia. Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon ohjeistettu suoritusaika on kolmisen vuotta ja maisterin tutkinnon kaksi vuotta. Pyrkimys on, että kasvatustieteen kandidaatin sekä maisterin tutkinnon saa suoritettua viidessä vuodessa.

Kuopiota lähin luokanopettajankoulutukseen valmistava oppilaitos sijaitsee Joensuussa. Luokanopettajaksi haluava joutuu tekemään soveltuvuuskokeen,  jossa esitetään kysymyksiä ja niiden avulla arvioidaan soveltuvuutta alalle.

Luokanopettajan on oltava sosiaalinen ja yhteistyökykyinen. Lasten kanssa on tultava hyvin toimeen eikä hyvästä huumorintajusta ole haittaa. Suositeltavaa on myös hankkia lääkäriltä todistus terveydentilasta.

Luokanopettajan palkka nousee työvuosien kertyessä

Opettajan työhön ei ole perinteisesti liitetty ajatusta uralla etenemisestä tai uramuutoksia. Tietenkin uralla on mahdollista edetä esimerkiksi erikoistumalla johonkin aineeseen.

Luokanopettajan keskimääräiseen kuukausipalkkaan vaikuttavat työtehtävä, toimiala ja työkokemus. Alakoulun luokanopettajalla ei ole yhtä hyvä palkka kuin esimerkiksi lukion opettajalla. Vasta aloittaneella opettajalla kuukausipalkka on noin 2600 euroa. Jo pidempään luokanopettajana toimineen palkka voi olla jopa tuhat euroa suurempi.